Katlyn Colman - Voorzitter 2016-2017

september 2016

In onze club is kwaliteit van ontmoeting van hoger belang dan de vergaderfrequentie. We vullen onze meetings dan ook op creatieve wijze in. We zijn een zeer gediversifieerde club qua leeftijd en beroepsgroepen.

We bieden géén typisch ‘vrouw- of manvriendelijk’ programma. We zijn gewoon onszelf. Onbaatzuchtig helpen wie het nodig heeft, bij elkaar zijn en feest vieren maken ons fier en  gelukkig. We trachten elkaar te begeesteren. We trachten in ons professioneel leven of vrije tijd de waarden van Rotary vorm te geven. De kennismaking met onze familieleden is geen must maar vinden we een welkome meerwaarde. We vragen ons af wat bijdraagt tot het geluk van een ander en zetten ons daarvoor in. Met de glimlach.  Zo brengen we een beetje ‘gelukkig zijn’ in de wereld.  We beseffen dat de wereld in verandering is en nemen eraan deel.  Daarom doen we beroep op elkaars leiderschap, want de wereld is van iedereen.

Samen met de jeugd stappen we lachend de toekomst tegemoet. Onze activiteiten bevorderen de vriendschap en dragen financieel bij tot sociale engagementen.

Dat het leven meer is dan werken alleen en dat we veel kunnen leren van een ander, getuigen onze banden met andere clubs in Dortmund,  Lille Septentrion en Op ’t Seyst en onze intensieve samenwerking met het district.

Katlyn COLMAN
Voorzitter 2016-2017