Marc Rogiers - Voorzitter 2017-2018

augustus 2017

Er zijn zes Rotary clubs in Gent. RC Gent-Prinsenhof is er één van. Wij vergaderen elke eerste woensdagmiddag en elke derde en vijfde woensdagavond in het ICF op het Sint-Pietersplein, maar het kloppend hart van onze club situeert zich in de vele commissies en activiteiten waar onze leden elkaar treffen om initiatieven te ontwikkelen, acties op te zetten en engagement op te nemen die het rijke sociale verenigingsleven in het Gentse en over de grenzen heen ten goede komen. 

Onze club draagt dienstbaarheid, sociale actie en samenhorigheid hoog in het vaandel. Wij willen het verschil maken...in en buiten de Rotary, in onze vrije tijd en in ons beroepsleven. 

Wij voelen ons thuis in deze internationaal georiënteerd universiteitsstad. RC Gent-Prinsenhof staat voor traditie en verjonging, waar oude waarden en nieuwe waarden elkaar verrijken. Diversiteit beschouwen we als een rijkdom en een uitdaging waar we in de toekomst verder willen aan werken. 

Uit de regelmatige contacten met onze zusterclubs Dortmund Neutor, Op 't Seyst en Lille Septentrion zijn vriendschapsbanden, waardering en wederzijds begrip ontstaan die grenzen overschrijden en die ons toelaten om ook op internationaal vlak het verschil te maken. Dichter bij huis geloven wij in de toekomst en hechten wij veel belang aan een intensieve samenwerking met de generatie van morgen binnen Rotaract Gent-Prinsenhof en met de vrienden in het District 1620.

Marc ROGIERS

Voorzitter 2017 - 2018